AbertaweCaerfyrddinIsraddedig

Cyflwyno Dwyieithrwydd i’r Blynyddoedd Cynnar

Mae Alison Rees-Edwards, Uwch Ddarlithydd ar ein rhaglenni Blynyddoedd Cynnar, yn esbonio sut mae’r modiwl Lefel 4 ar arfer dwyieithog yn y blynyddoedd cynnar yn dod yn fyw drwy ymweliadau a gweithgareddau sy’n creu profiad myfyriwr cyfoethog. I wella dealltwriaeth myfyrwyr o arfer dwyieithog ac amlieithog, yn ogystal â phwysigrwydd...