1af yng Nghymru am Foddhad Myfyrwyr gyda'n Cymuned Ddysgu (ACM 2017)
IsraddedigÔl-raddedig

Llwyddiant Arolygon a Thablau Cynghrair

Efallai eich bod wedi gweld ystadegau am y ‘profiad prifysgol’ o wahanol arolygon a thablau cynghrair yn y yfryngau ac ar-lein. Gall y ffigyrau hyn fod yn anodd eu deall ond gallant fod yn ddefnyddiol wrth ddewis eich cwrs neu brifysgol. Yma, esboniwn beth yw rhai o’r arolygon hyn ac...
YDDS

#BywydMyfyriwrYDDS

Y mis yma rydym yn lansio ein cystadleuaeth Instagram #BywydMyfyriwrYDDS Rydym yn caru gweld lluniau o’ch amser yn Y Drindod Dewi Sant ac rydym yn eich gwahodd i’w rhannu nhw gyda ni drwy ddefnyddio’r hashnod #BywydMyfyriwrYDDS. Pob mis, rhwng nawr a’r flwyddyn academaidd nesaf, bydd gan geisiadau cymwys y cyfle...