Battle Society in action
Clybiau a ChymdeithasauLlambed

Cymdeithas y Mis

Yn y cyntaf o’n herthyglau ar glybiau a chymdeithasau, bu inni ofyn i un o fyfyrwyr BA Gwrthdaro a Rhyfel y drydedd flwyddyn, Rory Butcher, i ddweud rhagor wrthym am Gymdeithas Brwydro Campws Llambed... Sefydlwyd Cymdeithas Brwydro Llambed nôl yn y 1990au, (cyn belled ag rwyf i’n ymwybodol) er, yn...
Gymdeithas Ganoloesol
Llambed

Diwrnod Canoloesol Llanbed gan Rory Butcher

Ar 24 Mawrth eleni, cynhaliodd Campws Llambed ei ail Ddiwrnod Canoloesol: achlysur blynyddol difyr dros ben a fydd yn parhau, gobeithio! Gyda chymaint o bethau’n digwydd gydol y diwrnod, anodd yw gwybod beth sydd i’w ddweud yn gyntaf, felly dyma ddechrau gyda’r Gymdeithas Lychlynwyr. Cangen o’r grŵp cenedlaethol Regia yw...
Myfyriwr Hŷn

Dylan Davies – BA Addysg Gynradd

Cyn dechrau ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yr ofn mwyaf oedd gennyf fel myfyriwr hŷn oedd faint o fyfyrwyr hŷn arall a fydd yna. Tawelwyd fy ofnau yn syth wrth ymweld â diwrnod agored Y Drindod Dewi Sant a siarad gyda’r tiwtoriaid. Dywedwyd wrthyf fod yna groeso mawr...