Peter Lord guest lecture
Abertawe

Adolygiad o Ddarlith Gwadd Peter Lord gan Tomos Sparnon

Tomos ydw i a fi oedd y cyntaf i raddio o'r radd cyfrwng Cymraeg Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant. Mae’r cyfleusterau yn y Brifysgol yn wych ac fel myfyriwr roedd hi’n brofiad arbennig astudio yng Ngholeg Celf Abertawe. wikipedia united. Yn dilyn fy astudiaethau, cefais...
1af yng Nghymru am Foddhad Myfyrwyr gyda'n Cymuned Ddysgu (ACM 2017)
IsraddedigÔl-raddedig

Llwyddiant Arolygon a Thablau Cynghrair

Efallai eich bod wedi gweld ystadegau am y ‘profiad prifysgol’ o wahanol arolygon a thablau cynghrair yn y yfryngau ac ar-lein. Gall y ffigyrau hyn fod yn anodd eu deall ond gallant fod yn ddefnyddiol wrth ddewis eich cwrs neu brifysgol. Yma, esboniwn beth yw rhai o’r arolygon hyn ac...
YDDS

#BywydMyfyriwrYDDS

Y mis yma rydym yn lansio ein cystadleuaeth Instagram #BywydMyfyriwrYDDS Rydym yn caru gweld lluniau o’ch amser yn Y Drindod Dewi Sant ac rydym yn eich gwahodd i’w rhannu nhw gyda ni drwy ddefnyddio’r hashnod #BywydMyfyriwrYDDS. Pob mis, rhwng nawr a’r flwyddyn academaidd nesaf, bydd gan geisiadau cymwys y cyfle...
CaerdyddIsraddedig

325,600 o funudau – Eilir Gwyn, BA Perfformio

325,600 o funudau. Dyna sawl munud sydd mewn blwyddyn gorn, ond mae sawl ffordd arall o fesur hyd flwyddyn. Boed yn asesiadau, cwpanu Coffi, Neu’r nifer o nosweithiau hwyr da chi’n treulio yn cwblhau gwaith a hwnna fod fewn y bora wedyn. Ond  un ffordd gallwn gyd fesur blwyddyn ydi...
Ôl-raddedig

‘Bywyd Myfyriwr Cwrs TAR’ Martina Davies

Wrth gerdded i mewn i’r brif ddarlithfa ar fore cyntaf yr wythnos anwytho, roedd y wefr yn yr ystafell yn drydanol. Gyda dros gant o fyfyrwyr yn barod i ddechrau ar eu taith o ddysgu i addysgu, teimlais yn syth fy mod yn perthyn i’r grŵp yma o bobl ac...
IsraddedigYDDS

Cinio Cangen

Oeddech chi siŵr o fod yn meddwl mai dim ond coedwig a banciau oedd â changen!  Dydy yn ddim yn wir, mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gangen ymhob prifysgol a Swyddog i sicrhau datblygiad addysg Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru.  Mae aelodau’r gangen yn cynnwys aelodau staff ac wrth gwrs...
1 2
Page 1 of 2