Peter Lord guest lecture
Abertawe

Adolygiad o Ddarlith Gwadd Peter Lord gan Tomos Sparnon

Tomos ydw i a fi oedd y cyntaf i raddio o'r radd cyfrwng Cymraeg Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant. Mae’r cyfleusterau yn y Brifysgol yn wych ac fel myfyriwr roedd hi’n brofiad arbennig astudio yng Ngholeg Celf Abertawe. wikipedia united. Yn dilyn fy astudiaethau, cefais...
CaerdyddIsraddedig

325,600 o funudau – Eilir Gwyn, BA Perfformio

325,600 o funudau. Dyna sawl munud sydd mewn blwyddyn gorn, ond mae sawl ffordd arall o fesur hyd flwyddyn. Boed yn asesiadau, cwpanu Coffi, Neu’r nifer o nosweithiau hwyr da chi’n treulio yn cwblhau gwaith a hwnna fod fewn y bora wedyn. Ond  un ffordd gallwn gyd fesur blwyddyn ydi...
Ôl-raddedig

‘Bywyd Myfyriwr Cwrs TAR’ Martina Davies

Wrth gerdded i mewn i’r brif ddarlithfa ar fore cyntaf yr wythnos anwytho, roedd y wefr yn yr ystafell yn drydanol. Gyda dros gant o fyfyrwyr yn barod i ddechrau ar eu taith o ddysgu i addysgu, teimlais yn syth fy mod yn perthyn i’r grŵp yma o bobl ac...
IsraddedigYDDS

Cinio Cangen

Oeddech chi siŵr o fod yn meddwl mai dim ond coedwig a banciau oedd â changen!  Dydy yn ddim yn wir, mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gangen ymhob prifysgol a Swyddog i sicrhau datblygiad addysg Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru.  Mae aelodau’r gangen yn cynnwys aelodau staff ac wrth gwrs...
CaerfyrddinYDDS

Mam! Dwi’n mynd i uni! #FyStori @Dan_PCYDDS

Doedd fynd i’r brifysgol ddim yn dewis cyntaf i mi, ond, dwi mor falch mae dyma’r llwybr dwi wedi penderfynu dilyn. Dwi ar fin gorffen tymor cyntaf fy ail flwyddyn, ac mae’r cyfnod dwi wedi bod yma wedi bod yn anhygoel, rhwng gweithgareddau allgyrsiol i weithgareddau’r cwrs, dwi wrth fy...